اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1398
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه ، مهندسی سازه ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
تاریخ برگزاری:10 اردیبهشت 1398 تا 11 اردیبهشت 1398
وضعیت کنگره:در حال پذیرش خلاصه مقاله

ادامه مطلب ...
دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه اسوه با همکاری دانشگاه تبریز - با مجوز رسمی برگزاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری: 19 دی 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...