نمایشگاه ساختمان تجهیزات ،دکوراسیون و خانه مدرن_شیراز

نمایشگاه ساختمان تجهیزات ،دکوراسیون و خانه مدرن_شیراز

تاریخ برگزاری : 28 تا 1 دی ۹6-19to 22DES 2017
مکان:شیراز

نمایشگاه ساختمان تجهیزات ، دکوراسیون و خانه مدرن_بوشهر

نمایشگاه ساختمان تجهیزات ، دکوراسیون و خانه مدرن_بوشهر

تاریخ برگزاری : 5تا8 دی ۹6-26to 29DES 2017
مکان:بوشهر

نمایشگاه بازار صنعت ساختمان

نمایشگاه بازار صنعت ساختمان

تاریخ برگزاری : 19 تا 21 آذر ۹6-10to 12DES 2017
مکان : تهران

نمایشگاه ساخت و طراحی خارجی- دبی(آرشیو)

نمایشگاه ساخت و طراحی خارجی- دبی(آرشیو)

تاریخ: ۳ الی ۵ مهر ۹۶- 25to 27sept 2017
مکان: دبی

نمایشگاه ساختمان، زیر ساخت و تجهیزات (Erbil Building)-اربیل(آرشیو)

نمایشگاه ساختمان، زیر ساخت و تجهیزات (Erbil Building)-اربیل(آرشیو)

تاریخ: ۱ الی ۴ آبان ۹۶- 23to 26Oct 2017
مکان: اربیل عراق

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان   و سیستمهای سر مایشی و گرمایشی - تهران 96 (اآرشیو)

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سر مایشی و گرمایشی - تهران 96 (اآرشیو)

تاریخ: ۳ الی ۶ آبان ۹۶- 26to 28OCT 2017
مکان: تهران

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان- سنگاپور(آرشیو)

نمایشگاه تکنولوژی ساختمان- سنگاپور(آرشیو)

تاریخ: ۲ الی ۴ آبان ۹۶- 24to 26OCT 2017
مکان: سنگاپور

نمایشگاه ساختمان سازی- کنیا(آرشیو)

نمایشگاه ساختمان سازی- کنیا(آرشیو)

تاریخ: ۱۰ الی ۱۲ آبان ۹۶- 1to 3NOV 2017
مکان: کنیا

چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان ، کاشی و سرامیک و تاسیسات- آمل (آرشیو)

چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان ، کاشی و سرامیک و تاسیسات- آمل (آرشیو)

تاریخ: ۲۸ الی ۳۱ شهریور ۹۶- 19to 22sept 2017
مکان: آمل

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک، همزمان با چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتال- اصفهان (آرشیو)

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک، همزمان با چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتال- اصفهان (آرشیو)

تاریخ:۱۵ الی ۱۸ شهریور ۹۶- 6to 9sept 2017
مکان: اصفهان