نمایشگاه صنعت ساختمان_آلمان

نمایشگاه صنعت ساختمان_آلمان

تاریخ برگزاری :1تا 4اسفند۹6-20to 24Feb 2018
مکان:آلمان_برلین

نمایشگاه املاک ومستغلات سرمایه گذاری_اردبیل

نمایشگاه املاک ومستغلات سرمایه گذاری_اردبیل

تاریخ برگزاری :7تا 11اسفند۹6-26to 2MAR 2018
مکان:اردبیل

نخستین  همایش ملی  شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)

نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری:۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزارکننده: موسسه آرمان پژوهش کمال دانش
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
نمایشگاه ساختمان تجهیزات ، دکوراسیون و خانه مدرن_تهران

نمایشگاه ساختمان تجهیزات ، دکوراسیون و خانه مدرن_تهران

تاریخ برگزاری : 3تا 6بهمن۹6-23to 26Jan 2018
مکان:تهران

نمایشگاه ساختمان تجهیزات و دکوراسیون خانه مدرن_زنجان

نمایشگاه ساختمان تجهیزات و دکوراسیون خانه مدرن_زنجان

تاریخ برگزاری :2تا6بهمن ۹6-22to 27Jan 2018
مکان:زنجان

نمایشگاه ساختمان تجهیزات و دکوراسیون خانه مدرن_تهران

نمایشگاه ساختمان تجهیزات و دکوراسیون خانه مدرن_تهران

تاریخ برگزاری : 13تا 16بهمن۹6-2to 4Feb 2018
مکان: تهران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 10 اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
نمایشگاه ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون و خانه مدرن_قزوین

نمایشگاه ساختمان ، تجهیزات و دکوراسیون و خانه مدرن_قزوین

تاریخ برگزاری : 24تا27بهمن۹6-13to 16FEB 2018
مکان:قزوین