ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری ، معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1397 تا 9 اسفند 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله

دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله ، زمین شناسی ، ژئوفیزیک ، مهندسی سازه ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
تاریخ برگزاری: 5 اسفند 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، حقوق و اقتصاد ، مدیریت (عمومی) ، حقوق ، هنر و علوم انسانی ، فلسفه
برگزار کننده: دانشگاه شاهد تهران
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1397 تا 9 اسفند 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...