95756 - فروش ملک آپارتمان شش خواب نهم /

ملک مسکونی و اداری و تجاری /
  • تعداد بازدید: 9

  • ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

ابوطالب - ابوطالب

فروش ملک آپارتمان شش خواب نهم

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

تومان
مشخصات کلی ملک مسکونی و اداری و تجاری
نوع ملک

آپارتمان

کاربری ملک

مسکونی

زیربنا

۹۰۰ مترمربع

مشخصات ملک مسکونی و اداری و تجاری

فروش ملک

یک دانگ

ملکی

شش خواب

نهم

تجهیزات و امکانات ملک مسکونی و اداری و تجاری

مستقل

فورمات

پارکینگ

توضیحات
قیمت کل:
۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۹۵ مترمربع
قیمت کل:
۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۲۲۰ مترمربع
قیمت کل:
۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۲۲۰ مترمربع

33016 - فروش آپارتمان یک خواب همکف

صدمتری.بین میدان امام حسین و پل ابوطالب.چراغچی۱۱.روبه رو امامت ۱.پلاک ۱۹.طبقه همکف.

قیمت کل:
۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۶۵ مترمربع
قیمت کل:
۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۰ مترمربع
قیمت کل:
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۴۵ مترمربع
قیمت کل:
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۲۰ مترمربع
قیمت کل:
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۸۵ مترمربع
قیمت کل:
۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۳۲۰ مترمربع
قیمت کل:
۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۹۰ مترمربع
قیمت کل:
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۸۵ مترمربع
قیمت کل:
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۸۰ مترمربع
قیمت کل:
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۹۵ مترمربع
قیمت کل:
۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۵۵ مترمربع
قیمت کل:
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۹۰ مترمربع
قیمت کل:
۲۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۸۶ مترمربع
قیمت کل:
۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۸۵ مترمربع
قیمت کل:
۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۰۵ مترمربع
قیمت کل:
۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۶۶ مترمربع
قیمت کل:
۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
زیربنا : ۱۰۵ مترمربع
کاربری ملک : مسکونی