33502 - فروش آپارتمان دو خواب سوم /

ملک مسکونی و اداری و تجاری /
  • تعداد بازدید: 21

  • ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

صیاد شیرازی(شهیدقانع) - بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۵۷ پلاک ۱

فروش آپارتمان دو خواب سوم

۲۱۲/۵۰۰/۰۰۰

تومان
مشخصات کلی ملک مسکونی و اداری و تجاری
نوع ملک

آپارتمان

کاربری ملک

مسکونی

زیربنا

۸۵ مترمربع

مشخصات ملک مسکونی و اداری و تجاری

فروش ملک

شمالی جنوبی

۲

نامشخص

ملکی

دو خواب

چهار طبقه

سوم

تجهیزات و امکانات ملک مسکونی و اداری و تجاری

نامشخص

MDF

سنگ

سرامیک

انباری

پارکینگ

آسانسور

آیفون تصویری

کمد دیواری

درب ریموت

توضیحات
تراس، شوفاژ

11668 - خرید و فروش

مشهد، صیاد شیرازی

قیمت کل:
۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۵ مترمربع
قیمت کل:
۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۰ مترمربع
قیمت کل:
۳۹۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۵ مترمربع

11390 - خرید و فروش

مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد١٤

قیمت کل:
۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۷ مترمربع
قیمت کل:
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۹۰ مترمربع
قیمت کل:
۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۵ مترمربع
قیمت کل:
۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۴۲ مترمربع

1197 - خرید و فروش آپارتمان تعداد اتاق دو خواب طبقه سوم

مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی8

قیمت کل:
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۰ مترمربع
قیمت کل:
۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۰۴ مترمربع

673 - خرید و فروش

بلوار صیاد شیرازی- مجتمع هتل پارس نام مالک:Iman Alizadeh

قیمت کل:
۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۵ مترمربع

773 - خرید و فروش

مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی24

قیمت کل:
۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۰۴ مترمربع

44008 - فروش آپارتمان دو خواب اول

بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 14 سرو19، پلاک 33

قیمت کل:
۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۵۳۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۵ مترمربع
قیمت کل:
۱۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۵ مترمربع

11665 - خرید و فروش

مشهد، صیاد شیرازی

قیمت کل:
۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۷۰ مترمربع

64357 - فروش آپارتمان سه خواب سوم

لوار صیاد شیرازی، خ رحیم زاده 7

قیمت کل:
۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۹ مترمربع
قیمت کل:
۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۱۰ مترمربع
قیمت کل:
۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۷۰ مترمربع
قیمت کل:
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۶۰ مترمربع

44125 - فروش آپارتمان سه خواب سوم

بلوار صیاد شیرازی، صیاد 20

قیمت کل:
۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۴۰ مترمربع
قیمت کل:
۳۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۰۷ مترمربع