33234 - فروش آپارتمان دو خواب چهارم /

ملک مسکونی و اداری و تجاری /
  • تعداد بازدید: 6

  • ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

احمدآباد - احمدآباد

فروش آپارتمان دو خواب چهارم

۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰

تومان
مشخصات کلی ملک مسکونی و اداری و تجاری
نوع ملک

آپارتمان

کاربری ملک

مسکونی

زیربنا

۷۵ مترمربع

مشخصات ملک مسکونی و اداری و تجاری

فروش ملک

شش دانگ

ملکی

دو خواب

چهارم

تجهیزات و امکانات ملک مسکونی و اداری و تجاری

توضیحات
قیمت کل:
۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۸۰ مترمربع

11396 - خرید و فروش

مشهد ، جلال آل احمد

قیمت کل:
۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۲۵ مترمربع

33256 - فروش ویلایی دو خواب کل طبقات

ابوذر غفاری ۱۱ یا ناصر خسرو ۱۰

قیمت کل:
۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۸ مترمربع

11382 - خرید و فروش

مشهد، سلمان فارسی خیابان بخارایی

قیمت کل:
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
نامشخص
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۲۲۰ مترمربع
قیمت کل:
۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۳۲۰ مترمربع
قیمت کل:
۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۷۰ مترمربع
قیمت کل:
۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۱۲ مترمربع
قیمت کل:
۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۶۷۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۵ مترمربع
قیمت کل:
۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : آپارتمان
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۳۶ مترمربع

11506 - خرید و فروش

خراسان رضوی - مشهد - - احمدآباد خ ناصرخسرو

قیمت کل:
۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۴۷۰ مترمربع
قیمت کل:
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت متری:
۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
نوع ملک : ویلایی
کاربری ملک : مسکونی
زیربنا : ۱۰۰ مترمربع