عایق کاری سرویس‌های بهداشتی

عایق کاری سرویس‌های بهداشتی

ریحانه صابری

سرویس های بهداشتی و محل هایی که در آن جا آب جمع می شوند نیاز به عایق‌کاری دارند تا آب به کف زمین نفوذ نکرده و باعث ایجاد نم و رطوبت نگردد. عایق کاری کف سرویس بهداشتی به دورصورت انجام میگیرد[...]

ادامه مطلب ...