آشنایی با قانون پیش‌فروش ساختمان

آشنایی با قانون پیش‌فروش ساختمان

قانون پیش‌فروش ساختمان در جلسه علنی مورخ 12دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 دی 1389 به تائید شورای نگهبان رسید و مورخ 9 بهمن 1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است[...]

ادامه مطلب ...
مراحل گرفتن پروانه ساختمان

مراحل گرفتن پروانه ساختمان

پروانه ساخت به سندی گفته میشود که قبل از ساخت و ساز باید از شهرداری گرفته شود انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه عیر قانونی میباشد و شهرداری موظف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز میباشد[...]

ادامه مطلب ...
سند تک برگ چیست؟

سند تک برگ چیست؟

از ویژگیهای سند تک برگ ملک این است که مانند سندهای قدیمی سنتی صادر نمی شوند بلکه تماما مکانیزه و چاپ است و مشکلاتی مانند ناخوانا بودن و نوشتن اصلاحیات پی در پی را ندارد و به راحتی تمامی اطلاعات درون سند را می توان دید[...]

ادامه مطلب ...
معامله معارض چیست؟

معامله معارض چیست؟

باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است[...]

ادامه مطلب ...
اگر درگیر معاملات معارض شده‌اید، بدانید!

اگر درگیر معاملات معارض شده‌اید، بدانید!

زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله، قانونی است[...]

ادامه مطلب ...
مراحل سند زدن خانه

مراحل سند زدن خانه

برای خرید و فروش یک ملک یا خانه، پیدا کردن یک مشتری یا طرف حساب مناسب نخستین و مهم‌ترین قدم است؛ فرد خوش‌اعتباری که بتوان به او اعتماد کرد و ملکی را با قیمت مناسب از او خرید و یا برای فروش یک ملک روی آن حساب کرد. تا اینجا 50درصد کار پیش رفته است [...]

ادامه مطلب ...
تفاوت سند ملکی با اوقاف

تفاوت سند ملکی با اوقاف

املاک اوقافی بدین معنا نیست که ملک مورد نظر معارض داشته باشد یا اداره اوقاف دست گذاشته باشد روی یک ملک. بلکه ملک اوقافی ملکی میباشد که زمین آن متعلق به شخصی بوده[...]

ادامه مطلب ...