قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

‌مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۱۶، ‌ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ادامه مطلب ...
توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک

توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود[...]

ادامه مطلب ...
حقوق خصوصی، فقه خصوصی

حقوق خصوصی، فقه خصوصی

با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه مطرح شده و افرادی به صورت حرفه‌ای و بعضاً در قالب شخص حقوقی دست‌اندرکار ساخت‌وساز آن شده‌اند.به تبع آن،معاملات و روابط حقوقی با موضوع مسکن رواج یافته، که «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» از عمده‌ترین آن‌ها است.[...]

ادامه مطلب ...