۱۳۹۷/۱۰/۰۱

همه چیز درباره معماری پست مدرن

معماری به مثابه اثر هنری، ‌واقعیت ها یا ارزش های برتر را معین می سازد. معماری بیانی بصری از ایده ها به دست می دهد. ایده هایی که چیزی را برای بشر معنادار می کنند، چرا که به واقعیت سامان می بخشند. معماری به عنوان یک هنر اصیل نمایانگر فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی می باشد. بنابراین جهت فهم کامل بشریت و عقاید وی اعم از اینکه در گذشته باشد یا حال، به نوعی نیازمند بررسی معماری آنها می باشیم. در اهمیت معماری و فواید و کارایی آن شکی وجود ندارد. اما با ورود معماری مدرن، تحولی ویژه در معماری ایجاد شد و تحولاتی در هنرهای دیگر و حتی تفکر بشریت به وجود آورد. حال دیگر نمی توان با ورود این سبک از معماری ویژگی خاصی را برای معماری های مختلف برشمرد و به نوعی یکنواختی را به ارمغان آورد. در این بحث سعی بر آن است که نشان داده شود معماری پست مدرن و مدرن چه ویژگی هایی دارند و با بررسی هر یک تشابه و تمایز آنها نمایان شود. اما سؤالاتی در اینجا مطرح می شود از جمله این که آیا معماری مدرن یا پست مدرن به یکباره ایجاد شدند؟ آیا اینها تابع بی چون و چرای نیاز زمانه ی خود می باشند؟ آیا معماری مدرن و ایجاد آن مفید بوده یا نه؟ آیا معماری پست مدرن واکنشی در برابر سطح معماری مدرن است؟ آیا معماری پست مدرن توانسته است کمبودها و کاستی های معماری مدرن را جوابگو باشد؟ جهت پاسخ به سؤالاتی از این قبیل ابتدا به بررسی دو سبک معماری پرداخته شده و سپس چگونگی شکل گیری و ویژگی هر یک بیان می شود تا بتوان شباهت ها و تمایز این دو سبک معماری را دریافت.
اصطلاح پست مدرن برای نخستین بار از حدود 1976 در جهان هنر مورد استفاده قرار گرفت و در کل تمایلی را تحت پوشش قرار می دهد که در برابر مدرنیسم جذبی به وجود آمده است. مبنای معماری مدرن که، سبکی غالب و جهان گیر در سده ی بیستم میلادی بود ریشه در تحولاتی دارد که خاستگاه آن شهر فلورانس در شمال ایتالیا در حدود 400 سال پیش از ظهور معماری مدرن بوده است. جهان مدرن در مقابل دنیای کهن منظر متفاوتی از هستی ارائه می دهد که برخاسته از باورهای عقلی و انسانی مدار است (قبادیان، 1382 :17). معماری مدرن به صورت یک مکتب معماری با مبنای نظری مدون و بناهای ساخته شده بر اساس اندیشه ی مدرن از اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفت. این معماری در شهر شیکاگو آمریکا و در اروپا در شهرهای پاریس، برلین و وین شناخته شد (قبادیان، 1382 :30). معماری پست مدرن از دهه ی شصت میلادی به صورت موضوع و سبک مهمی مطرح شد و انتقادهای زیربنایی به اندیشه ی منطق گرایی و تکنولوژی مدار معماری مدرن وارد شد. رابرت ونتوری اصول فلسفی مدرن را زیر سؤال برد و بینش تکنولوژی مدار را رد کرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی مدار گردید. ونتوری شعار کمتر بیشتر است میس وندر روهه را با کمتر کسل کننده است جواب داد. از نظر وی معماری تنها یک تکنیک و تکنولوژی نیست بلکه مسئله ی پیچیده ای در ساختمان وجود دارد که نمی توان نادیده گرفت. وی سبک بین المللی را مردود و به جای آن معتقد به زمینه گرایی شد زیرا هر بنایی بر اساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کاربردی و شرایط خاص آن طراحی می شود (قبادیان، 1382 :100).

معماری پست مدرن

چارلز جنکز عقیده دارد که آگاهی از پست مدرن با تاریخچه ی غریبی همراه است که نیاز به اندکی توضیح دارد. این جریان در بیست سال اخیر توسعه یافته و هم اکنون به سرعت در جریان متمرکز شدن و پیش روی به سوی یک روش جدید است. منتقدان معماری تاریخچه پست مدرن معتقدند که اشکال گرایش هایی که در تمام طول دهه در کارهای گروهی از معماران آمریکایی و به طور مشخص در کارهای اروسارینن، ادوارد دورل استون، مینو رویا ماساکی، فیلیپ جانسون نمایان بود در نهایت به صورت اصول جاافتاده معماری پست مدرن که خود بازتابی در برابر معماری مدرن بود معقول شدند (جودت، 1384: 79). بنای پست مدرن بنایی است که دست کم خود را در برابر معماری مدرن در آنِ واحد در دو سطح مطرح می کند: یکی برای معماران و گروه محدودی از علاقه مندان که به مفاهیم خاص معماری می پردازند و دیگری برای عموم مردم با سکنان بومی، که به سایر جنبه ها چون آسایش و سنت و طریقه ی زندگی و... توجه دارند. به این ترتیب معماری پست مدرن دورگه به نظر می رسد. می توان آن را به جلوه ی یک معبد کلاسیک یونان تشبیه کرد (جودت، 1384: 84). گرایش گسترده و روندهایی که معماری پست مدرن را می سازند همه یک وجه اشتراک دارند و آن در طلب معنا بودن است. فضای پست مدرن را می توان به باغ چینی تشبیه کرد. فضای باغ چینی برای این که خود را از بند اندیشه گرایی برهاند مفهوم معمولی زمان- مکان و اصول اجتماعی- منطقی را که هر دو تشکیل دهنده اصول معماری و رفتار هستند را موقتاً باز می ایستاند. پست مدرن ها فضا را با استفاده از پارتیشن، خرده شده و بغرنج مطرح می کنند (جودت، 1384: 107). معتقدان مکتب پسا مدرن محیطی با معنا را می طلبند و این اعتقاد و عملکردگرایی، که معماری را تا حد تبدیل شرایط عملی اجتماعی و اقتصادی به فرم تنزل می یابد، انکار می کنند. با انتقادات نیچه از مدرنیته از اواخر قرن نوزده که در آلمان آغاز و توسط اندیشمندانی چون فروید، هایدگر، دریدا، لیوتار و... مورد بسط و شرح قرار گرفت به این نتیجه ی منطقی رسید که اگر فلسفه روح زمان و معماری کالبد زمان است با عوض شدن روح زمان، کالبد هم عوض می شود (قبادیان، 1382: 89). بسیاری از معماران و نظریه پردازان معاصر دیدگاه هایدگر مبنی بر این که رابطه با طبیعت در غنای تجربه انسانی امری حیاتی است را مورد استفاده قرار داده اند (کیت نسبیت، 1386: 75).
رابرت استرن، رابرت ونتوری و چالرز مور را بنیان گذاران تاریخ گرایی پسا مدرن به شمار آورده اند که از لحاظ نظری تأکید و تمرکز را از فرمالیسم مستقل و مدرن به جست و جوی معنا تغییر داده اند. استرن سه حوزه اصلی توجه این معماران پسا مدرن را که جملگی بر تولید معنا مربوطند، بر می شمرد: نما، شهر و ایده ی «حافظه ی فرهنگی». وی این سه حوزه فعالیت یا اصل که بر توجهات تأکید دارند تزیین گرایی، زمینه گرایی و اشارت گرایی می نامد. به اعتقاد استرن، در فرم های جنبش تاریخ گرایی پسا مدرن نوع واقع گرایی نهفته است چرا که این فرم ها شناسه ی «محیط اجتماعی فرهنگی و سیاسی ای هستند که آنها را به وجود آورده است». هر سه اصل استرن نقش مهمی را برای تاریخ در تولید و ایجاد معنا در معماری پسا مدرن قائل می شوند (کیت نسبیت، 1386: 129). معماری پست مدرن توجه خود را به برخورد منتقدان با کلان ها و سبک های موجود، پذیرش هویت منطقه ای و بازگشت به سنت های عملی معطوف می سازد. معماری پست مدرن در پرتو روندی که جنکز آن را «رمزگذاری دوگانه» می خواند، روندی که هم مورد پسند خاص و عام و هم باب طبع طراح و مصرف کننده است، با عاریه گرفتن سبک های ادوار مختلف و استعانت از وجود بناهای دیگر، در طرح های خود تنوع گرا و التقاطی می باشد. همان گونه که جنکس اشاره می کند معماری پست مدرن به همان میزان که رو به جلو حرکت می کند متضمن بازگشت به گذشته نیز هست. اما این بازگشت ها، همزمان فصل اختلافی با گذشته دارد که همان دخالت جهان مدرن است. کنت فرامپتون، از دیگر نویسندگان برجسته معماری پست مدرن، طرفدار نوعی «منطقه گرایی منتقدانه» است. تقلیدهای تعویض آمیز پست مدرن از سبک های پیشین به معنای بازگشت به دوره ماقبل مدرن نیست. پست مدرن از مؤلفه های ماقبل مدرن به نحوی استفاده می کند که هم سبک هایی را که سبک معاصر از آن نشأت گرفته به رسمیت می شناسد و هم به وجهی تضمین آمیز آنها را در طرح های فرامدرن خود ادغام می کند.
معماری پست مدرن به جای دگرگون سازی هویت ساکنان محیط های اجتماعی با هدف سازگار کردن آنها با طرح های عقلانی از پیش تعیین شده می کوشد به محیط اجتماعی جنبه انسانی ببخشد و در عین حال حداکثر استفاده را از مواد و مصالح و پیشرفت های حاصله در عرصه مدرن در زمینه ی تکنیک های ساخت و ساز به عمل آورد. (مالپاس، 1386: 8).

ویژگی معماری پست مدرن

در معماری پست مدرن به علت وجود ضعف هایی در معماری مدرن سعی در رفع آنها و ایجاد فضایی دارد که متفاوت و بهتر از دوره مدرن باشد. پست مدرن به طور کلی غیر انحصاری است در برابر مدرنیسم. یعنی پست مدرن در حال پیدا کردن منطقی برای تجدد مآبی در قرن بیستم است.
یکی از مشخصاتی که پست مدرن ها برای خود قائل هستند تبعیت از نوعی متافیزیک نامعمول است (جودت، 1384: 101). پست مدرن ها می گویند هر چند جوهرهای متافیزیسم و اصول مذهبی در حال از بین رفتن هستند اما یک اصل کلی کماکان وجود دارد و آن اینکه عملکرد معنوی باقی خواهد ماند. قلمرو معنوی آنها همانند نقاشان سورئالیست در اطراف استعاره های مجازی یا صریح در یک فرم معماری بیان می شود (جودت، 1384: 102). پست مدرن نه یک جنبش انقلابی، که یک حرکت تدریجی و التقاطی است. آنچه زمانی در بیان معماری مدرن حذف و نفی می شد مجدداً به دست پست مدرن ها بازگردانده شد (جودت، 1384: 108). اکثریت پست مدرن ها بر این اعتقادند که یکی از مفاهیم کلیدی برای پست مدرنیسم تعدد گرایی در برابر وحدت گرایی مدرنیسم است (جودت، 1384: 152).

فرم های ساختمان بر اساس معماری پست مدرن دارای ویژگی هایی است از جمله:

1- خصوصیات فرهنگی اجتماعی تاریخی و اقتصادی افرادی که از آن ساختمان استفاده می کنند.
2- خصوصیات شهری، خیابان، کوچه، مغازه
3- شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما و گرما
4- نحوه ی زندگی روزمره اهالی ساختمان، نیازهای آنها، عادت آنها، طرز استفاده و پیش زمینه های ذهنی آنها و رابطه با فرم های زیستی
به نظر چارلز جنکز معمار نباید به تنهایی ساختمان را طراحی کند (آنچه در معماری مدرن مرسوم بود) بلکه باید همکار و مشاور داشته باشد. الگوی شکلی ساختمان نباید تنها در ذهن معمار باشد بلکه باید آن چیزی باشد که ساکنان آینده ی ساختمان با آن انس و آشنایی دارند و می توانند با آن ارتباط برقرار کنند (قبادیان، 1382: 103). به معماری پست مدرن، معماری پاپ یا مردمی نیز می گویند چرا که در این معماری از انجام تزئینات و رنگ های عامه پسند و جالب توجه برای مردم استفاده می شود. بر خلاف مدرن که قشر خاصی می تواند متوجه معانی و مفاهیم انتزاعی آن شود. ساختمان پست مدرن دارای دوگانگی در قواعد و مفاهیم است یکی برای قشر روشنفکر و دیگری برای عامه ی مردم (قبادیان، 1382: 105). از دیگر ویژگی های معماری پست مدرن آن است که هنرمندان پست مدرن شکل و شمایل انسانی و دیگر فرم های قابل شناخت را مجدداً در کارهایشان عرضه کرده اند و به سلطه ی دراز مدت انتزاع که با کوبیسم، کانستراکتیویسم و سوپرمانیسم شروع شده بود پایان بخشیدند. در معماری پسا مدرن، به کارگیری سبک های تاریخی یا اجزایی قابل شناخت سبک های خاص مفهوم و مقصودی مشابه دارد. به نظر جنکز معماری پست مدرن ویژگی هایی دارد از جمله:
1- نوعی معماری پلورالیستی است- شدیداً التقاطی- که از تفاوت و تمایز و غیریت تجلیل و از سبک ها و زبان های مختلف اقتباس می کند.
2- این التقاط گرایی به نوعی متنافر نوعی هماهنگ و هارمونی ناموزون، نوعی کاربرد مواد ضد و نقیض و نوعی پارادوکس منجر می شود که دومین ویژگی پست مدرن است. این تنافر هزل آمیز و شوخ طبعانه است.
3- نوعی شهرگرایی و شهرنشینی که ساختمان ها به تنهایی به چشم نمی آیند و آمیزه ای از آیین ها، تقلیدها و تمسخرها و موجب بسط سایر ساختمان ها در پیرامون خود می شوند.
4- ساختمان های پست مدرن دارای شخصیت انسانی یا انسانی شکل هستند.
5- نشان دهنده ی رابطه ی بین گذشته و حال هستند.
6- اشتیاق به معنی و محتوا دارند.
7- وجود رمزگذاری مضاعف از ترکیب و کنار هم قرار دادن سبک هاست. ساختمان پست مدرن بیانگر این یا آن نیست بلکه بیانگر هم این و هم آن است.
8- ساختمان پست مدرن چند بنیانی یا چند وجهی است. یعنی می تواند معنای چیزهای زیادی باشد. بر خلاف تک معنایی یا تک وجهی بودن ساختمان مدرنیست. معماری پست مدرن چند بنیانی، غیر انحصاری، طفره رونده، طنین دار و سمبلیک هستند.
9- به تفسیر مجدد سنت می پردازند یعنی کپی صرف گذشته نیستند.
10- بسیاری از ساختمان های پست مدرن در اشتیاق بازگشت به مرکز غایت هستند(7).

معماری پست مدرن واکنشی است علیه چیزی که فرتیس هاندرتاسر نقاش معاصر اتریشی آن را استبداد خطوط مستقیم نامیده است. در معماری جدید تأکید بر خطوط منحنی، تأکید بر امور غیر قابل پیش بینی، تأکید بر تزئین و تقلید و زیبایی غیر کارکردی است. سطوح شفاف و آینه وار و هزاره های پیچ در پیچ عناصر عمده در معماری پست مدرن به شمار می روند(9).

ویژگی های معماری پست مدرن ایران

بارزترین مشخصات سبک معماری پست مدرن بدین شرح می باشد.آیا هرگونه حقیتی بازتابی ساده از واقعیات است؟ توجه به جوامع در هر محل و اینکه چگونه واقعیات خود را همچون زبانی که طی سالیان برای خود تعریف کرده اند، می سازند اولویت تفکر پست مردن از جزئ به کل و اصولا اولویت با جوامع محلی و بومی هر منطقه است به عکس معماری مدرن که یک حکم از بالا به پایین برای همه جهان صادر می کرد. علاقه به داستان سرایی در طراحی.پذیرش دنیایی متکثر و چند زبانی.نگاهی کمی ساده انگارانه و سطحی تر و توجه بسپیشتر به رویه های جامعه تا نگاه عمیق تر و ژرف نگر تر.معروفترین اثر مندینی، صندلی پروست، ترکیبی از چندین المان است. یک فرم روکو، نقطه های بکار رفته در نقاشی پاول سیگناک و عنوانی برگرفته از یکی از مالیخولیایی ترین آثار ادبی.

تعریف معماری پست مدرن سفید

درسال ۱۹۷۲ میلادی ۵ معمار Five Architects بیانیه ای را در شهر نیویورک ایالات متحده به چاپ رساندند که حاوی آثار آنها طی دو دهه گذشته بود. آثار آنها تماما سفید بودند و حال و هوای سبک کوربو و معماری اینترنشنال یا همان سبک بین المللی را داشتند. آنها سبکی التقاطی از احجام سفید رنگ معماری بین المللی و احجام هندسی و ساده معماری پست مدرن ابداع کردند.پیتر آیزنمن  Peter Eisernman  که با گذشت زمان به معماری دیکانستراکشن و بعد فولدینگ گرایش یافت.ریچارد مه یر Richard Meier  که کماکان به سبک late modern و یا همان مدرن سفید وفادار است.میکل گریوز Michael Graves اصول معماری پست مدرن را به سدکی می توان در پروژه ساختمان عمومی شهرداری پرتلند در آمریکای او دید.جان گواتمی Charles Gwathmey ثابت قذم معماری پست مدرن را پیگیری می کند.

طراحی معماری پست مدرن داخلی

البته پست مدرنیسم فقط در زمینه طراحی و معماری رخ نداده بود. نمایشی که ما در موزه ویکتوریا و آلبرت ترتیب دادیم شامل طرحهای گرافیکی، موسیقی، لباس، سرامیک، طراحی صنعتی و بسیاری دیگر از زمینه ها بود.در واقع، استودیو های طراحی میلانی چون استودیو الکیمیا (Studio Alchymia) و ممفیس (Memphis) احتمالاً برداشت به مراتب بهتری از آن داشتند.  این طراحان همان کاری را برای طراحی مبلمان کردند که گریوز، رسی و استرلینگ برای الفبای معماری کردند.مندینی یکی از نابترین پست مدرنیستهایی است که در معماری داخلی تا کنون دیده ام (البته اگر کلمه ناب و خالص برای پست مدرنیسم کلاً تناقض نباشد).

معماری پست مدرن در دکوراسیون داخلی

تا این زمان پیمان تفکر ونتوری و براون با کاپیتالیسم به اوج خود رسیده بود. اکثر طراحیهای سالهای اخیر معماری پست مدرن برای بساز بفروشهای پولدار بودند. از جمله ساختمان PPG فیلیپ جانسون در پیتزبورگ، هورتون سنتر طراحی شده توسط جان جنر و هتلهای قو و دلفین مایکل گریوز برای کمپانی دیزنی. تفکری که برای سادگی و پیچیدگی شروع شده بود حالا تبدیل شده بود برای نمایش قدرت و ثروت کمپانیها و اشخاص بزرگ.این داستان در اقصا نقاط دنیا (از جمله دبی) ادامه داشت. پست مدرنیسم وقتی شروع شد که یک علامت نئونی روی یک ستون کلاسیک انقلابی علیه مدرنیسم محسوب میشد و زمینه گرایی عنصری جنجالی بود.امروزه معمارها از هر مکتبی که بخواهند مفاهیم را بکار میبرند و اولین چیزی که اکثریت آنها رعایت میکنند توجه به شرایط محل ساختمان است. این تاثیر خوب را مدیون پست مدرنیسم و پیچیدگی آن هستیم.

معماران سبک معماری پست مدرن

اکنون پس از گذشت ۳۰ سال میتوان از بحثهای بی حاصل برسر ساختمانهای معروفی چون پیاتزا دایتالیا ، ساختمان پرتلند طراحی شده توسط مایکل گریوز و ساختمان شرکت AT&T در نیویورک عبور کرد. تمام آن نقل قولهای سطحی و انتقادات بی دلیل از طراحیها صرفاً برای تحریک مخاطب بوده اند.این طراحیها انقلابی بودند بر علیه یکنواختی طراحی سبک مدرن که تا دهه ۱۹۷۰ دیگر کاملاً انعطاف ناپذیر شده بود. ولی این طراحیها همچنین قصد داشتند گرم و جذاب باشند. بجای شیشه و سیمان بی احساس، معماری پست مدرن چیزی را پیشنهاد میکند که به اندازه خود انسانها متفاوت و منحصر به فرد است. البته همه طراحیها از آزمون زمان سربلند بیرون نیامدند (همین ساختمان پورتلند که بسیار کم هزینه ساخته شد، اکنون در وضعیت بدی به سر میبرد و نیازمند بازسازی است)، ولی با نگاهی به گذشته میبینیم که اکثر این طراحیها کیفیتی پر معنا داشتند.

خصوصیات معماری پست مدرن تهران

معماری پست مدرن در ایران حدودا در ایران حدودا در دهه پنجاه شمسی شکل گرفت و تا دهه شصت و اوایاپل دهه هفتاد شمسی نیز ادامه یافت .معماری تاریخ‌گرا به عنوان جریانی موازی با جو غالب معماری مدرنیستی ایران و به شدت تحت تاثیر جریانات روشنفکری ایران در آن دهه‌ها بود. اتفاقاتی چند به شکل گیری و جهت‌یابی آن کمک کرد:برگزاری همایشی در سال ۱۳۴۹ شمسی با عنوان بررسی امکان پیوند معماری سنتی با شیوه‌های نوین ساختمان با حضور یکی از سردمداران معماری پست مدرن لویی کان در اصفهان برگزار شد و پس از آن نیز همایش دیگری با حضور معمارانی نظیر جیمز استرلینگ ، حسن فتحی مصری ، کنزو تانگه ژاپنی و موشه صفدی کانادایی در مهرماه سال ۱۳۵۳ شمسی پیرامون مفهوم تلفیق مفاهیم سنتی با تکنولوژی مدرن برگزار گردید.معماری تاریخ‌گرا و بوم‌گرا در گسترده‌ترین معنا آموزه‌ای خواستار بازآوردن یا تداوم رسوم و باورهای فرهنگ بومی است.

تاثیر رنگ و نور در معماری پست مدرن

به طور کلی معماری داخلی و معماری پست مدرن ملغمه ای است از احجام هندسی ساده نظیر مکعب، هرم ، استوانه در ترکیب با رنگهای متضاد و درخشان و در نورپردازی دزر عین توجه به نور طبیعی در معماری داخلی تجاری نیز از نورهای درخشان و رنگی و حتی نئون به عنوان آموزه هایی از مکتب طراحی هنرپاپ نیز استفاده می شود.دو تن از معمارهایی که در کتاب جنکس از آنها نام برده شد، آلدو رسی ایتالیایی و جیمز استرلینگ بریتانیایی بودند، که هر دو پیش از اینکه متد تاریخی را در طراحیهای خود اتخاذ کنند، در واقع طراحان مدرن بودند. رسی خود در مورد زمینه گرایی کتابی نوشته بود و در سبک طراحی خود به نوعی کلاسیسم مرثیه ای با استفاده از فرم سمبلیک رسیده بود.

فلسفه معماری پست مدرن جهان

از نظر معماری پست مدرن شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند: خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی افراد که از آن ساختمان استفاده می کنند.خصوصیات شهری ، خیابان ، میدان ، کوچه ، مغازه.شرایط اقلیمی ، رطوبت ، سرما ، گرما ، جنگل ، صحرا.نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ، نیازهای آنها ، پیش زمینه های ذهنی.رابرت ونتوری در سال ۱۹۷۲ کتاب دیگری به نام ” یادگیری ازلاس وگاس نوشت ” Learning From Los Vegas ” . در این کتاب ، توجه معماران رابه فرهنگ و خصوصیات روزمره زندگی جلب کرد . وی در این کتاب یادآور شده که ، سمبلها آنهایی نیستند که روشنفکران به مردم دیکته کردند بلکه ، این سمبلها را خود مردم طرح کرده و قابل فهم برای آنهاست . اشکال سردرها ، مغازه ها و احجام عامه پسند چیزی است که در شهر لاس وگاس جذابیت خاصی داده است .

بررسی معماری مدرن غرب

سبک معماری مدرن در غرب برای پیشبرد ایدئولوژی صنعتی‌ سازی بوده است.
و به بیانی مدرنیسم اولین پاسخ ایدئولوژیکی به بحران‌ها اجتماعی و تفکیک از مذهب بوده است.
با درک فزاینده‌ای نسبت به مصالح و عملکردها.
خلاقیت‌های معمارانه‌ ی مدرن بروز و جلوه‌های زیباشناسی بصری معماری.
تا حد زیادی از ماشین و نقاشی‌ ها و مجسمه‌ سازی آبستره الهام گرفت.
لوکوربوزیه روح جدیدی را در کالبد این سبک دمید و اصلاحاتی را انجام داد که ایده‌های عموم را نسبت به تولید انبوه تغییر داد.
والتر گروپیوس، مدرسه باوهاوس را به عنوان «کلیسای جامع آینده» طراحی کرد.
و میس‌ ون درروهه پلان‌های بسیاری را بنابر روح زمان طراحی کرد.
که طرز فکر عصر جدید صنعتی را نشان داد و راه‌حلی برای مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و حتی هنری بود.

نقد و بررسی معماری پست مدرن یا پسانوگرا

فرهنگ معماری پست مدرن ، دربرگیرنده ی شقاق و چندپارگی، خودمرجعی، بینامتنی، لودگی، تقلید،مونتاژ و اختلاط اشکال است (باومن )۱۳۳۹ ، و در این فرهنگ، همه چیز را میتوان شوخی تلقی کرد. در مقاله ی حاضر، پستمدرنیسم فرهنگی از ترکیب پنج بعد مورد تأکید در تعاریف و نظریه های مختلف (نسبیگرایی فرهنگی، زوال عاطفه و مصرف محوری) به دست آمده.بازاندیشی، فرایندی مداوم و فراگیر است که طی آن، فرد در فواصل زمانی منظم، برحسب اتّفاقی که روی داده به نوعی بازپرسی از خود اقدام میکند. گیدنز به بازاندیشی در حوزه ی سنّتها، عرف، بدن و شیوه های درمان میپردازد و تحولات در این کانون را معطوف به آینده و تحوّلات آتی میداند گیدنز برای عملیاتی کردن این متغیر، گویه هایی درباره آزادی افراد در تغییر دادن ظاهر خود، نگرش افراد به تعیین سرنوشت فرد به دست خودِ او و نیز گویه هایی دربارهی تجربهی شخص و … پرسیده شد.

پارادایم های معماری پست مدرن غرب

مروری بر پارادایمهای نظری معماری در دوران معماری پست مدرن .
پارادایم پدیدارشناسی.
پارادایم پساساختارگرایی.
پارادایم نشانه شناسی.
ساختارگرایی.
پساساخترگرایی.
شاوده شکنی.
از پارادایم های معماری پست مدرن است.
به طور کلی، به ِ کارگیری مناسب و صحیح عناصر تشکیل دهنده فضای معماری.
فنی است که باید قدم به قدم فراگرفته شود.
خلق یک فضای معماری مطلوب نتیجه تفکر و تعقلی بس منضبط و دقیق است.
و از اصول و فنون معینی پیروی میکند که پس از آزمودنهای بسیار به ثمر میرسد.
هدف از فراگیری الگوهای متفاوت خلق فضا، به وجود آوردن.
یک سیستم ابتدایی برای یادگیری، تشخیص، ساختن و فهم پیامهای فضایی است.
دانستن همه این عوامل در کنار شناخت مکانیسم.
کشف فضا به درک بهتر پیامهای فضای معماری کمک میکند.

شباهت ها و تفاوت های معماری مدرن و معماری پست مدرن

این دو سبک شباهت های زیادی به هم ندارند ولی معماری پست مدرن از بعضی جنبه ها از معماری مدرن پیروی کرده است و باعث ایجاد شباهت بین آن ها شده است. مثلاً از لحاظ توجه به تکنولوژی و استفاده از روزآمدترین وسایل و ابزار آلات ساختمان سازی جهت سهولت کار؛ مورد دیگر توجه به پیشرفت است هر چند این جنبه در پست مدرن به صورت واضح لحاظ نشده است اما به شکل غیر قابل انکاری در این سبک دیده می شود. هم معماری مدرن و هم معماری پست مدرن در استفاده از تکنولوژی و صنعت و در شکل دادن به هویت ساختمان هم داستان هستند. اما معماری در این بستر به دنبال خلوص و سادگی نیست آن طور که معماری مدرن به دنبال آن بود (Best and Kellner, 1997, p. 153). جنبه دیگر شباهت به نوعی توجه به نیاز است هر چند در معماری مدرن عملکردگرایی هدف اصلی است تا به نیازها پاسخ داده شود، اما در پست مدرن نیز این توجه به نیاز جامعه و فرد دخیل است یعنی همان شعار پست مدرن ها که می گویند معماری نباید توسط یک نفر انجام شود بلکه باید افراد زیادی دخیل باشند. در عین حال مورد توجه و پسند مشتری نیز باشد. این یعنی توجه به نیاز و نوع درخواست افراد انسانی، که در پست مدرن نیز به گونه ای شاهد آن هستیم. شباهت بعدی که میان این دو سبک می توان برشمرد جنبه مثبتی است که از معماری مدرن به معماری پست مدرن رسیده است و آن تکیه بر مدیریت و برنامه ریزی است که دوره مدرن را از سنتی جدا می کند که در این دوره نیز شاهد آن هستیم. از لحاظ شباهت این دو سبک می توان این تعبیر را به کار برد که معماری پست مدرن «پای بر روی دوش مدرن» گذاشته است یعنی توجه به معماری های مدرن و تکامل خود جهت پاسخ به نیازهای تازه تر.
اختلاف و تفاوت های این دو سبک معماری به نظر می رسد بیش از شباهت های آنها باشد. معماری مدرن در معنای اصلی کلمه گذر از تاریخ و گذشته است در حالی که در پست مدرن به نوعی توجه اکید به سنت و تاریخ هر فرهنگ و تمدنی از جنبه های اصلی این سبک معماری می باشد. به عبارت دیگر بست و کلنر معتقدند که «معماری مدرن تاریخ را رد می کند در حالی که معماری پست مدرن به خاطر برخورداری از منابع نمادین و سبکی غنی اش آن را حفاری می کند» (Best and Kellner, 1997, p. 153). معماری مدرن با هدف جهانی سازی (یعنی سبک بین المللی) پا به عرصه گذاشته است در حالی که معماری پست مدرن زمینه گرایی و توجه به سنت های هر قوم و ملتی را مد نظر گرفته است. معماری مدرن نوعی وحدت گرایی را بر اساس عدم توجه به تاریخ و با جهانی سازی در خود دارد؛ اما در سبک پست مدرن با توجه به سنت و زمینه گرایی، کثرت انگاری را شاهد هستیم. جنکس می گوید که «پست مدرنیسم تلفیق گزینشی هر سنت با سیاق پیش از خودش می باشد، هم ادامه مدرنیسم است و هم فراتر رفتن از آن» (جنکس، 1376، ص 9). در معماری مدرن نوعی رابطه ستیزه جویانه با طبیعت و کالبدهایی که شکل انداموار دارند دیده می شود که در معماری پست مدرن بر عکس است یعنی توجه به طبیعت و الهام از آن وجود دارد. معماری مدرن با رد نمود انسان انگارانه و شاعرانه سبک های پیشین به نفع هندسه های غیر تمثیلی و انتزاعی خود را وارد وادی جدیدی کرد؛ اما در معماری پست مدرن می بینیم که توجه به جنبه های انسانی بخشی مهم است. در معماری مدرن استفاده از فرم های مجرد و بی معنا بیداد می کند در حالی که توجه به معنا و فرم های متنوع جهت جذابیت در معماری پست مدرن هدف است. در معماری مدرن به علت فقدان مکان و عملکردگرایی این سبک شکافی میان اندیشه و احساس را شاهد هستیم که معماری پست مدرن از این لحاظ نقطه مقابل معماری مدرن می باشد. معماری مدرن جهت پیشرفت، و به هدف رسیدن دست به تخریب محله های قدیمی و سنتی شهر برای ایجاد نشانه های جدید شهری زد که این امر در معماری پست مدرن با اعتراض شدید و حمایت از این گونه بافت ها همراه شد. در پست مدرن تزیین گرایی و توجه به علایق و سلیقه های مختلف اهمیت دارد در حالی که در معماری مدرن با سادگی و شعار کم بیش است آن را توجیه کرده اند. در معماری پست مدرن پیروی از نوعی متافیزیسم غیر معمول را می بینیم که در معماری مدرن اهمیتی نداشته است. در معماری مدرن کارکردگرایی و تفکر ریاضی حاکم است. به نظر جنکس آیین حاکم مدرنیسم در معماری را می توان بهبودی عمل گرا نامید که اعتقاد آن کار بیشتر با امکانات کمتر بود (جنکس، 1376: ص 31). ولی در معماری پست مدرن علاوه بر کارکردگرایی تفکر فرهنگی نیز حاکم است، بنابراین در معماری پست مدرن نوعی پلورالیسم دیده می شود؛ بنابراین روح ساختمان پست مدرن با دموکراسی سازگارتر است و روح ساختمان مدرن با استبداد. در نهایت معماری پست مدرن نسبت به عملکرد، دید هنرمندانه ای داشته است که در معماری مدرن فقط به انجام رسیدن مد نظر بوده است.

نتیجه گیری:

با توجه به ویژگی های  معماری مدرن و پست مدرن ، می توان با نگاه خاص این گونه تحلیل کرد که از این سبک ها دوره ای از تاریخ معماری را می گذرانند که در آنها شرایط اجتماعی اقتصادی و محیطی و به ویژه فلسفی تأثیر گذار بوده است. معماری مدرن در طی تاریخی که داشته است با معضل بزرگی درگیر بوده و ناچار در رفع آن برآمده است و آن رخ دادن جنگ می باشد. به این دلیل با مکاتب فلسفی و دیدگاه ها و فضای مدرنیته نتوانسته هماهنگ باشد اما معماری پست مدرن با احساس کمبودهای این سبک و در عین حال با فراغ بال و پشتوانه فکری غنی پا به عرصه گذارده است. معماری مدرن به نوعی ایجاد کننده امنیت است، فرد دوره مدرن به دنبال زیبایی و تزیین نیست، به دنبال جایی است که در آن از بی خانمانی و عدم امنیت خود را دور زد. معماری مدرن با دوره مدنی آغاز شد که توجه به صنعت اصل بوده است و برای موفقیت در صنعت باید هر چیزی قربانی می شد. اعم از انسان تا شرایط و زندگی انسانی. دوره پست مدرن در نقطه مقابل با ارزش دهی به انسان و احساسات وی شکل گرفته است نه مانند دوره مدرن که با عقل محاسبه گر و سودجو همه چیز را در راه رسیدن به هدف نادیده می گیرد. معماری پست مدرن به دلیل احساسات متفاوت که در جاهای مختلفی بروز کرده است دارای گستردگی و تنوع شده است. بنابراین «اختلاف نظر درباره معنی با وجود عالم پست مدرن، خود پسامدرن می باشد و باید به این اجماع رسید که اجماعی وجود ندارد چنان که تکلمه مفهوم پست مدرن به عنوان عدم اجماع، این است که ناهمرایی نمی تواند زیر سلطه یک یا چند سوی ناهمرایی باشد یا به وسیله یکی از ناهمرای ها حاصل شود» (دیباج، 1377: 57). لیوتار مدعی است که بدون شک پست مدرن بخشی از مدرن و به یک معنی مقدم بر مدرن است. یکی اثر تنها اگر نخست پست مدرن باشد می تواند مدرن باشد.

منبع : 4sooarc - rasekhoon

معماری ,اصول معماری ,معماری مدرن ,معماری پست مدرن ,اصول معماری پست مدرن ,پست مدرن ,پست مدرن در ایران ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!