۱۳۹۷/۰۱/۱۹

قیمت سیمان

قیمت سیمان

تاریخ به روز رسانی: 19 فروردین 1397

نام محصول

واحد

نوع بسته بندی

قیمت ( تومان )

سیمان بنایی (جدید)

تن

لمینت(برزنتی)

100,000

سیمان تیپ 1 آبیک

تن

پاکتی(کاغذ)

112,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

سیمان تیپ 2 آبیک

تن

فله (بونکر)

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

122,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

 سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله (بونکر)

98,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

فله (بونکر)

97,000

سیمان تیپ 1 ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ 2 جاجرود

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ 2 ساوه

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ 2 ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

116,000

سیمان تیپ 2 شمال

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ2 جاجرود

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ5 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

114,000

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت(برزنتی)

109,000

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی(لمینت) بدون حمل

193,000

سیمان سفید دماوند 50kg

تن

لمینت(برزنتی)

187,500

سیمان سفید 50 کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

194,000

سیمان سفید25کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

198,000

سیمان پزولان ویژه (جدید)

تن

پاکتی(لمینت)

103,000

سیمان پزولانی تهران

تن

فله (بونکر)

86,000

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت(برزنتی)

104,000

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

112,000

سیمان بنایی (جدید)

تن

لمینت(برزنتی)

100,000

سیمان تیپ 1 آبیک

تن

پاکتی(کاغذ)

112,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

سیمان تیپ 2 آبیک

تن

فله (بونکر)

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

122,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ 2 نایین

تن

لمینت(برزنتی)

112,000

 سیمان تیپ 5 تهران

تن

فله (بونکر)

98,000

سیمان تیپ 1 تهران

تن

فله (بونکر)

97,000

سیمان تیپ 1 ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

117,000

سیمان تیپ 2 تهران

تن

فله (بونکر)

96,000

سیمان تیپ 2 جاجرود

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ 2 ساوه

تن

فله (بونکر)

101,000

سیمان تیپ 2 ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

116,000

سیمان تیپ 2 شمال

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ2 جاجرود

تن

لمینت (برزنتی)

116,500

سیمان تیپ5 تهران

تن

لمینت(برزنتی)

114,000

سیمان سرباره نائین

تن

لمینت(برزنتی)

109,000

سیمان سفید ارومیه

تن

پاکتی(لمینت) بدون حمل

193,000

سیمان سفید دماوند 50kg

تن

لمینت(برزنتی)

187,500

سیمان سفید 50 کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

194,000

سیمان سفید25کیلویی

تن

لمینت (برزنتی)

198,000

سیمان پزولان ویژه (جدید)

تن

پاکتی(لمینت)

103,000

سیمان پزولانی تهران

تن

فله (بونکر)

86,000

سیمان پزولانی تهران

تن

لمینت(برزنتی)

104,000

سیمان پزولانی ساوه

تن

لمینت (برزنتی)

112,000

 

قیمت سیمان ,سیمان سفید ,قیمت امروز سیمان ,قیمت روز سیمان ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!