۱۳۹۶/۱۱/۰۳

میلگرد

قیمت میلگرد ساده  

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 1 مرداد 1397

میلگرد 8
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
6 0 کف بنگاه تهران شاخه قزوین/ آریا ذوب میلگرد 8 - A2 4,010
6 0 کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد 8 - A3 4,050
میلگرد 10
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
7.5 0 کف بنگاه تهران شاخه قزوین / البرز / ابهر / ثناء میلگرد 10 - A2 3,850
7.5 0 کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد 10 - A3 3,950
میلگرد 12
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
11 0 کف بنگاه تهران شاخه قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء میلگرد 12 - A2 3,850
11 0 کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد 12 - A3 3,900
میلگرد 14
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
15 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 14 - A3 3,950
15 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 14 - A3 3,810
میلگرد 16
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
19 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 16 - A3 3,950
19 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 16 - A3 3,810
میلگرد 18
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
24 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 18 - A3 3,950
24 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 18 - A3 3,810
میلگرد 20
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
30 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 20 - A3 3,950
30 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 20 - A3 3,870
میلگرد 22
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
36 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 22 - A3 3,950
36 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 22 - A3 3,810
میلگرد 25
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
47 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد 25 - A3 3,950
47 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد 25 - A3 3,810
میلگرد 28
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
56 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد 28 - A3 3,950
56 0 کف بنگاه تهران شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد 28 - A3 3,810
میلگرد 32
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
75 0 کف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد 32 - A3 3,950
75 0 کف بنگاه تهران شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد 32 - A3 3,810
میلگرد 6.5
وزن / کیلوگرم محیط ترخیص نوع کارخانه محصول قیمت به تومان
4.5 0 کف بنگاه تهران کلاف روس / نطنز / ملایر / چین میلگرد 6.5 ساده 4,100
 

قیمت آهن آلات ,قیمت میلگرد اصفهان ,قیمت میلگرد آجدار ,قیمت میلگرد اجدار ,قیمت میلگرد ساده ,قیمت میلگرد گیلان ,قیمت میلگرد آناهیتا ,آخرین قیمت به روز شده میلگرد ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!