۱۳۹۶/۱۱/۰۳

میلگرد

قیمت میلگرد آناهیتا

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 28 بهمن ۱۳۹۶

 
شرح کالا سایز جنس تعداد قیمت ریال
میلگرد آناهیتا گیلان ۸ A2 شاخه ۲۵,۰۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۱۰ A2 شاخه ۲۴,۷۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۱۲ A3 شاخه ۲۴,۴۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۱۴ A3 شاخه ۲۴,۴۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۱۶ A3 شاخه ۲۴,۴۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۱۸ A3 شاخه ۲۴,۴۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۲۰ A3 شاخه ۲۲۷,۰۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۲۲ A3 شاخه ۲۲۷,۰۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۲۵ A3 شاخه ۲۲۷,۰۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۲۸ A3 شاخه ۲۲۷,۰۰۰
میلگرد آناهیتا گیلان ۳۲ A3 شاخه ۲۲۷,۰۰۰

 

قیمت میلگرد ساده

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 12 بهمن ۱۳۹۶

 
 

 

شرح کالا سایز کارخانه قیمت ریال
میلگرد ساده A1 ۱۲ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۱۴ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۱۶ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۱۸ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۰ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۲ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۳ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۵ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۳ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۵ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۶ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۲۸ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۳۰ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۳۲ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۳۴ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۳۶ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۳۸ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۴۰ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۴۵ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰
میلگرد ساده A1 ۵۰ کویر کاشان ۲۵,۸۰۰

 

قیمت میلگرد آجدار

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 12 بهمن ۱۳۹۶

 
شرح کالا سایز کارخانه قیمت هر کیلوگرم
میلگرد آجدار A3 ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۲۵ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۲۸ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
میلگرد آجدار A3 ۳۲ ذوب آهن اصفهان ۲۸,۲۵۰
 

قیمت آهن آلات ,قیمت میلگرد اصفهان ,قیمت میلگرد آجدار ,قیمت میلگرد اجدار ,قیمت میلگرد ساده ,قیمت میلگرد گیلان ,قیمت میلگرد آناهیتا ,آخرین قیمت به روز شده میلگرد ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!