نخستین  همایش ملی  شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)

نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری:۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزارکننده: موسسه آرمان پژوهش کمال دانش
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 10 اسفند ۱۳۹۶
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...