کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران، مهندسی معماری و توسعه پایدار، مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای، مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری...
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مراغه
تاریخ برگزاری: مرداد 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه ه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی
تاریخ برگزاری: اردیبهشت ماه 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی( آرشیو )

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی( آرشیو )

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 25 اسفند 1396
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...