اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1398
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری ، مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه اسوه با همکاری دانشگاه تبریز - با مجوز رسمی برگزاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

ریحانه صابری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند
تاریخ برگزاری: 19 دی 1397
وضعیت کنفرانس: درحال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...
سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری وصنعت ساختمان ایران

حمیده کریم پور

حوزه های تحت پوشش: صنعت راه وساختمان، محور های مهندسی عمران، بتن و مواد مصالح نوین، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی
برگزار کننده: انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
تاریخ برگزاری: 20 و 21 آذر 1397
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

ادامه مطلب ...