سومین کنفرانس بناهای بلند (آرشیو)

سومین کنفرانس بناهای بلند (آرشیو)

محورهای تحت پوشش: مهندسی معماری- سازه، سیستم های ساختمانی، زلزله و نیروهای جانبی- شهرسازی و مفاهیم پایداری ...
تاریخ برگزاری: ۲۸ تا ۳۰ دی ۱۳۹۵
برگزارکننده: مؤسسه رسایش برگزارکننده همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف
وضعیت کنفرانس: خاتمه یافته است

ادامه مطلب ...
چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران (آرشیو)

چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران (آرشیو)

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران- مهندسی معماری- مهندسی برق و الکترونیک- مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: ۲ دی ۱۳۹۵
برگزارکننده: دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
وضعیت کنفرانس: خاتمه یافته است

ادامه مطلب ...
دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین (آرشیو)

دومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین (آرشیو)

حوزه های تحت پوشش: معماری، شهرسازی، جغرافیا، برنامه ریزی
تاریخ برگزاری: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
برگزارکننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی- موسسه آموزش عالی مهراروند
وضعیت کنفرانس: خاتمه یافته است

ادامه مطلب ...
سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری (آرشیو)

سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری (آرشیو)

حوزه های تحت پوشش: معماری ،عمران شهری، مدیریت شهری، شهرسازی، محیط زیست، توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
برگزارکننده: موسسه معماری و شهرسازی سفیران مهرازی
وضعیت کنفرانس: خاتمه یافته است

ادامه مطلب ...