دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه‌سازان املاک و مستغللات

دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه‌سازان املاک و مستغللات

حمیده کریم پور

تاریخ برگزاری : 2 تا 5 مرداد 97 - 24 to 27 July 2018
مکان: اصفهان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حمیده کریم پور

تاریخ برگزاری : 15تا 18 مرداد 97 - 6to9August 2018
مکان: تهران

دوازدهمین دوره نمایشگاه ساختمان و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی(آرشیو)

دوازدهمین دوره نمایشگاه ساختمان و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی(آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 26 تا 29 تیر 97 - 17to20July 2018
مکان: زنجان

نمایشگاه بین‌المللی ساختمان (آرشیو)

نمایشگاه بین‌المللی ساختمان (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 12تا 15 تیر 97 - 3to6July 2018
مکان: شیراز

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (آرشیو)

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 29 خردادماه 97 - 19Jun2018
مکان:اردبیل

نمایشگاه آب ، برق و انرژی های نو (آرشیو)

نمایشگاه آب ، برق و انرژی های نو (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 28 تا 30 خرداد 97 - 18to20 Jun2018
مکان: تهران

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان،معماری و عمران،صنایع سرمایشی و گرمایشی (آرشیو)

بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان،معماری و عمران،صنایع سرمایشی و گرمایشی (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 29 خرداد تا 2 تیر 97 - 19to23Jun 2018
مکان : مشهد

دهمین نمایشگاه تاسیسات،سیستم های سرمایشی و گرمایشی ارومیه (آرشیو)

دهمین نمایشگاه تاسیسات،سیستم های سرمایشی و گرمایشی ارومیه (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 29 خرداد تا 1 تیر 97 - 19to22Jun 2018
مکان : ارومیه

چهارمین نمایشگاه درو پنجره،یراق آلات،کاشی و سرامیک،شیرآلات بهداشتی ارومیه (آرشیو)

چهارمین نمایشگاه درو پنجره،یراق آلات،کاشی و سرامیک،شیرآلات بهداشتی ارومیه (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 29 خرداد تا 1 تیر 97 - 19to22Jun 2018
مکان : ارومیه

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان،معماری و انبوه سازی ارومیه (آرشیو)

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان،معماری و انبوه سازی ارومیه (آرشیو)

فهیمه غلامی

تاریخ برگزاری : 29 خرداد تا 1 تیر 97 - 19to22Jun 2018
مکان : ارومیه

نمایشگاه صنعت ساختمان_آلمان (آرشیو)

نمایشگاه صنعت ساختمان_آلمان (آرشیو)

کارآموز

تاریخ برگزاری :1تا 4اسفند96-20to 24Feb 2018
مکان:آلمان_برلین

نمایشگاه املاک ومستغلات سرمایه گذاری_اردبیل (آرشیو)

نمایشگاه املاک ومستغلات سرمایه گذاری_اردبیل (آرشیو)

کارآموز

تاریخ برگزاری :7تا 11اسفند96-26to 2MAR 2018
مکان:اردبیل