۱۳۹۷/۰۹/۱۹

دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان

معرفی کنفرانس

در بحث ورود تکنولوژی های ناشی از مدرنیسم جایگاه هنر به عنوان برآمده از روح و ذهن بشری دستخوش تحریف و تنزل شد.ناگفته نماند دیدگاه بسیار صنعت مدارانه و خارج از احساس مدرنیسم با ورود پست مدرنیسم رنگ باخته و ارزش هنر انسانی بیش از قبل ظاهر گشت.در هر صورت تکنولوژی و هنر باید در اختیار و در راستای آرامش و آسایش و تمایلات انسانی قدم بردارد.در واقع هنر،صنعت را زیبا می کند و این زیبائی صنعت را در جایگاهی قرار میدهد گه به نوعی جزء جداناپذیزی از رندگی حس می شود.

حال بررسی و مطالعات در خصوص اقدامات صورت گرفته در کشورهای همجوار،ارائه نظریه ها و اسلوب طراحی منطبق با معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی با در نظر گرفتن و قبول حضور تکنولوژی از ضروریات پرداخت به این مقوله میباشد.

 

محورهای کنفرانس

1.معماری

2.عمران

3.شهرسازی

4.صنعت

 

 

 

 

 

  برگزارکننده کنفرانس
 

دبیرخانه دائمی همایش - دانشگاه فنی و حرفه ای

  وضعیت کنفرانس
  پذیرش مقاله
  تاریخ های مهم
 

تاریخ برگزاری:

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

۳۰ دی ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در کنفرانس:

۱۰ بهمن ۱۳۹۷
  اطلاعات تماس
  وبسایت:   پایگاه رسمی کنفرانس
 
 

 

کنفرانس ,نمایشگاه ,همایش ,دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان ,