۱۳۹۷/۰۹/۱۹

اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب

معرفی کنفرانس

آب به عنوان بنیانی‏ ترین عنصر حیات، همواره در ساخت سکونتگاهها و در نتیجه، پیدایش تمدّن‏های‏ بشری نقشی اساسی داشته است. در ایران، بنا به‏ شرایط جغرافیایی و از جمله بارندگی اندک به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک، شهرها و روستاها بیشتر در پیرامون منابع آبی استقرار یافته‏ اند. نیاکان‏ ما با حفر قنات، آب را از دل زمین بیرون می ‏آوردند و زندگی را در زمینهای خشک و نیمه خشک کشور امکانپذیر می ‏ساختند. قنات بعنوان فنّی سازگار با محیط، یکی از جالب‏ترین دستاوردهای تکنولوژیک بشر و یکی از عناصر بنیادین در رشد و اعتلای فرهنگ مردمان‏ ساکن در بخشهای خشک و نیمه خشک کشور به شمار می‌آید.

قنات یا کاریز یکی از پیچیده‏ ترین و شگفت‏ انگیزترین نوآوری‏ها در تاریخ بشر است‏ که برای بر طرف ساختن یکی از نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی، یعنی آبرسانی به نواحی‏ کم آب پدید آمده است. بر این پایه، قنات را می‏توان‏ جغرافیایی ‏ترین پدیده ی اراضی خشک و نیمه خشک‏ کشور ایران دانست. این پدیدهء جغرافیایی، کارکردهای گوناگون‏ دارد، به گونه‏ ای که در همه ابعاد توسعه ی پایدار (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و مدیریّتی) نواحی خشک و نیمه خشک کشور، بسیار مؤثّر بوده است.
تأمین آب‏ از راه قنات در قلمروهای خشک و نیمه خشک‏ کشور، سرمایه ی کلان است که طّی نسلها به ما رسیده و توسعه‏ ی پایدار را برای این گونه نواحی‏ رقم زده است. پیشرفت صنعت، کشاورزی، حفظ محیط زیست و … در نواحی خشک و نیمه خشک‏ ایران در گرو توجّه شایسته به حفظ و نگهداری و بازساخت این سرمایه ی کلان است. به علاوه، امروزه قنات بعنوان میراثی تاریخی- فرهنگی و حائز جلوه‌های طبیعی، هنری و خلاقانه، بعنوان جاذبه‌ای گردشگری نیز در توسعة روستاها و شهرهای مختلف ایفای نقش می‌نماید.
بنابراین پژوهش و هم‌اندیشی قنات از ابعاد مختلف، از جمله: فنی- هنری، فرهنگی- تاریخی، اجتماعی- اقتصادی، زیست‌محیطی، کالبدی- فضایی و اکولوژیکی- جغرافیایی؛ به منظور بهره‌مندی پایدار از این سرمایه‌ی کلان از ضرورت بالایی به خصوص برای مناطق خشک و نیمه‌خشک برخوردار است. بر اساس همین ضرورت، دانشگاه پیام نور بنابر وظیفة ذاتی خود و بهره‌ مندی از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و پژوهشی، با برگزاری این همایش (در استان یزد- مرکز اردکان)، زمینه‌ای را برای گردهمایی صاحب نظران و محقیقین، مردم و مسئولین فراهم می‌آورد تا به تبادل نظر و انتشار یافته‌ها و اندیشه‌های علمی، و همچنین طرح و بحث چالش‌ها، راهکارها و پیشنهادات کاربردی و توسعه‌ای پیرامون قنات از ابعاد مختلف بپردازند.

اهداف برگزاری کنفرانس

  1. هدف اصلی: تاکید بر بحران آب و لزوم مدیریت مصرف آب و توسعه روش‌های سازگاری با کم‌‌آبی
  2. بررسی چالش ها، مشکلات و راهکارهایی مواجهه با کم آبی در سطح ملی
  3. آینده‌نگری و تاکید بر راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه سرزمین در بستر بحران آب
  4. بررسی و تاکید بر تغییر الگوها، روش‌ها و فعالیت‌ها و کاربری‌ها در حوزه آب و قنات
  5. بررسی شیوه های مدیریت منابع آبی و ارائه ایده‌ها، تجربیات و راهکارهایی صرفه جویی آب در حوزه های صنعت، کشاورزی و مصارف عمومی
  6. بررسی و شناخت ابعاد مختلف قنات به عنوان دانش و فناوری بومی و کهن ایرانی در مواجهه با چالش کم آبی از جمله ابعاد: اجتماعی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، امنیتی، قوانین و ...
  7. کمک به فرهنگ سازی، آموزش و دانش صرفه جویی مصرف آب
  8. طرح مباحث امنیتی و پدافند غیرعامل در حوزه توسعه، انتقال و مصرف آب

 

محورهای کنفرانس

محور فرعی محور اصلی  
قنات: میراث ملی، جاذبه‌ای جهانی قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار  
قنات، سکونتگاههای انسانی و توسعه گردشگری پایدار قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار  
قنات، بافت تاریخی و گردشگری شهری قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار  
ثبت ملی و جهانی قنات: معیارها، تجربه‌ها و نمونه‌ها قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار  
درس‌های قنات در سازگاری با شرایط طبیعی و کم‌آبی قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
درس‌های قنات در مدیریت مصرف آب و توسعة فعالیت‌های تکمیلی قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
دانش سنتی مدیریت مصرف آب قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
قنات، نماد مدیریت پایدار مصرف آب: ایده‌ها و تجربیات قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
ایده‌های جدید مدیریت مصرف آب قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
ظرفیت‌های بومی و محلی در مدیریت مصرف آب قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
قنات و درس‌آموزی از نظام‌های کشاورزی شناور و تاب‌آور قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
قنات و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها در سازگاری با تغییرات اقلیم قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
تجربیات مثبت و منفی کاهش مصرف، افزایش راندمان و بهره‌وری قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
قنات: الهام بخش رفع چالش‌های مدیریت منابع آب کشور قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط  
قنات: دانش، هنر و فرهنگ ایرانی ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
ابعاد فنی و خلاقانه مدیریت آب و قنات ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
ایده‌های جدید نگهداری و مدیریت قنات ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
نمونه‌های احیا، مرمت و بازسازی قنات ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
هیدرولیک و هیدروژئولوژی قنات ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
نقش آبخوان داری، تغذیه مصنوعی در احیای قنات ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات  
نقش زنان در مدیریت مصرف آب ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
تاثیر قنات بر فرهنگ ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
قنات و دین ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
آب، قنات و دانش بومی ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
قنات، مشارکت و سرمایه اجتماعی ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
قنات، مالکیت و وقف ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
الهام از قنات: آموزش، فرهنگ‌سازی و بسترسازی مدیریت مصرف آب ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات  
قنات، تغییرات اقلیمی، آب و معیشت جایگزین و تکمیلی قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
تغییرات اقلیمی، خشکسالی و مدیریت مصرف منابع آبی قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
قنات و توسعة روستایی قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
قنات، آب: بهداشت و سلامت قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
چالش های حفظ و نگهداری قنات قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
کاستی‌های قوانین در خصوص وضعیت قنوات: اصلاح و بازنگری قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
توسعه کاربری‌های جدید و افزایش بهره‌وری اقتصادی قنات (گردشگری، دهکده قنات، قنات‌نوردی و ... ) قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه در بستر بحران آب قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
جایگاه و آینده قنات: برنامه اقدام (فرصت‌ها و چالش‌ها؛ سیاست‌ها و راهبردها) قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده  
 

 

 

 

  برگزارکننده کنفرانس
 

دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

  وضعیت کنفرانس
  پذیرش مقاله
  تاریخ های مهم
 

تاریخ برگزاری:

۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

۱۵ دی ۱۳۹۷

مهلت ثبت نام در کنفرانس:

۱۵ بهمن ۱۳۹۷
  اطلاعات تماس
  وبسایت:   پایگاه رسمی کنفرانس
 
 

کنفرانس ,نمایشگاه ,همایش ,اولین همایش ملی قنات , میراث ماندگار و آب ,