چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان ، کاشی و سرامیک و تاسیسات- آمل

چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان ، کاشی و سرامیک و تاسیسات- آمل

تاریخ: ۲۸ الی ۳۱ شهریور ۹۶- 19to 22sept 2017
مکان: آمل

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- اراک

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان،سیستمهای سرمایشی و گرمایشی- اراک

تاریخ: ۲۷ الی ۳۱ شهریور ۹۶- 18to 22sept 2017
مکان: اراک

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک، همزمان با چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتال- اصفهان

اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک، همزمان با چهارمین کنگره سرامیک و چاپ دیجیتال- اصفهان

تاریخ:۱۵ الی ۱۸ شهریور ۹۶- 6to 9sept 2017
مکان: اصفهان

نمایشگاه صنعت ساختمان- سنگاپور

نمایشگاه صنعت ساختمان- سنگاپور

تاریخ: ۲۱ الی ۲۳ شهریور ۹۶- 12to 15sept 2017
مکان: سنگاپور

نمایشگاه صنعت ساختمان- جمهوری چک- پراگ

نمایشگاه صنعت ساختمان- جمهوری چک- پراگ

تاریخ: ۲۸ شهریور الی ۱ مهر ۹۶- 19to 23sept 2017
مکان: جمهوری چک- پراگ

نمایشگاه صنعت ساختمان-تانزانیا

نمایشگاه صنعت ساختمان-تانزانیا

تاریخ:۱۹ الی ۲۱مرداد ۹۶- 10to 12Aug 2017
مکان: دارالسلام- تانزانیا

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان- تهران

تاریخ:۲۱ الی ۲۴ مرداد ۹۶- 12to 15Aug 2017
مکان: تهران

نمایشگاه صنعت ساختمان-قزاقستان

نمایشگاه صنعت ساختمان-قزاقستان

تاریخ:۱۴ الی ۱۷ شهریور ۹۶- 5to 8sept 2017
مکان: دارالسلام- تانزانیا

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان-کرمان

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان-کرمان

تاریخ:۱۴ الی ۱۷ شهریور ۹۶- 5to 8sept 2017
مکان: کرمان

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت ساختمان-بجنورد (آرشیو)

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت ساختمان-بجنورد (آرشیو)

تاریخ: ۹ الی ۱۳ مرداد ۹۶ -31July to 4Aug 2017
مکان: بجنورد

بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران ) صنایع سرمایشی وگرمایشی (آرشیو)

بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران ) صنایع سرمایشی وگرمایشی (آرشیو)

تاریخ:۱۹ الی ۲۲ تیر ۹۶- 10July to 13July 2017
مکان: مشهد

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل- تهران (آرشیو)

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل- تهران (آرشیو)

تاریخ: ۸ الی ۱۱ مرداد ۹۶ -2Agu 2017 30July to
مکان: تهران